Dečja stomatologija


               Naš cilj je da bez bola i straha omogućimo da mali pacijenti imaju lepe i zdrave zube. Redovni pregledi, na svakih 6 meseci ili češće, u dečjem uzrastu su veoma važni jer omogućavaju otkrivanje početnih oblika karijesa. U toj fazi moguće je brzo i jednostavno plombirati mlečne zube primenom najsavremenijih estetskih materijala (glas-jonomera, kompomera i kompozita). Veoma je važno naglasiti da svaki oboleli zub povećava rizik za nastanak oboljenja drugih zdravih zuba, a procesi koji nastaju kao komplikacija nelečenog karijesa na mlečnim zubima, mogu da dovedu do trajnog oštećenja klice stalnog zuba zamenika koji se nalazi u viličnoj kosti iznad obolelog zuba. Zbog toga je blagovremena poseta stomatologu način da se spreče mnogobrojne neželjene posledice obolelih zuba i time detetu omogući da bez ikakvih smetnji i bolova jede, spava, pravilno izgovara pojedine glasove i bude ponosno na lep izgled svojih zuba.

              Ono što je najvažnije – dete ne sme da oseti bol! Sve intervencije, od uklanjanja karijesa, do vađenja zuba, vrše se uz primenu lokalne anestezije, kojoj prethodi nanošenje gela za površinsko anesteziranje mesta uboda igle. Na ovaj način, bol prilikom davanja anestezije je minimalan. Po potrebi, ukoliko se dete prekomerno plaši intervencije, moguće je primeniti i sedaciju.

Za decu koja se bave sportom, da bi se sprečile traumatske povrede zuba, izrađujemo individualne silikonske štitnike za zube.