Usluge


Stomatološka ordinacija Lalić pruža najsavremenije usluge iz različitih oblasti stomatologije:

Stomatološka protetika:
• Bezmetalna keramika
• Fasete (Veneers)
• Metalo-keramičke krunice i mostovi
• Totalne i parcijalne akrilatne proteze
• Parcijalne skeletirane (Wissil) proteze sa atečmenima
• Izrada splintova
• Izrada livenih i FRC nadogradnji

Plombiranje i endodontski tretman zuba:
• Estetski ispuni (kompozitne plombe)
• Lečenje kanala korena zuba (endodontski tretman)

Oralna hirurgija:
• Vađenje zuba
• Hirurško vađenje impaktiranih zuba
• Resekcija vrha korena zuba (apikotomija)

• Korekcija pripoja frenuluma usana i jezika (frenektomija)

Parodontologija:
• Konzervativna terapija parodontopatija (uklanjanje zubnog kamenca, obrada parodontalnih džepova)
• Hirurško lečenje parodontopatija (režanj operacija i ugradnja veštačke kosti)

Ortodoncija:
• Izrada mobilnih ortodontskih aparata
• Izrada fiksnih ortodontskih aparata

Dečja i preventivna stomatologija:
• Terapija karijesa mlečnih i stalnih zuba
• Lečenje zuba sa nezavršenim razvitkom korena

• Uklanjanje mekih naslaga sa poliranjem zuba
• Zalivanje fisura

• Zaštita zuba od karijesa – nanošenje lakova sa fluoridima

 

Estetska stomatologija:
• Beljenje zuba
• Postavljanje zubnog nakita (cirkona)
• Primena dermalnih filera, mezoterapijskih koktela i botoksa u tretmanu dubokih i mimičnih bora na licu i korekciji oblika i volumena usana