Oralna hirurgija


    Hirurške intervencije zakazujemo subotom kako biste mogli bez smetnje da se vratite svakodnevnim radnim obavezama. Intervencije:

  • Korekcija mukogingivalnih anomalija   (niski pripoji usana i jezika, lokalizovano povlačenje desni – recesija gingive, produbljivanje vestibuluma)
  • Hirurško oslobađanje neizniklih zuba
  • Ekstrakcije impaktiranih zuba
  • Resekcija vrha korena (apikotomija)
  • Uklanjanje cista
  • Preprotetska nivelacija viličnog grebena